Welkom

Via deze vragenlijst wil Premed graag  te weten komen hoe jij je werk in deze Corona-tijd beleeft. De vragenlijst bestaat uit 3 onderdelen: een gedeelte over de maatregelen die je bedrijf of organisatie X genomen heeft, een gedeelte over de mate waarin de Coronacrisis jouw persoonlijke werksituatie heeft beïnvloed en een gedeelte over de impact van de Coronacrisis op jouw angstgevoelens en gedrag. Aan het eind van deze bevraging kan je verbetervoorstellen m.b.t. jouw werk noteren. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een 10-tal minuten in beslag.


Belangrijk:
  • Er bestaan voor deze vragen geen “juiste” of “foute” antwoorden, ze gaan over wat jij persoonlijk ervaart
  • Deze vragenlijst is anoniem, op geen enkel moment krijgt de werkgever inzage in wie welke antwoorden gegeven heeft

Question Title

* 2. Waar heb je tijdens de Corona-crisis voornamelijk gewerkt?

Question Title

* 3. Heb je inwonende schoolplichtige kinderen?

T