Enquête verkeersveiligheid

Beste Buurtgenoot,

Dorpsbelang wil komend jaar graag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in Witteveen. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland willen we inventariseren wat de aandachtspunten in ons dorp zijn en wat we daar mogelijk samen aan kunnen doen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem. We willen u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite!

Question Title

* 1. Ik ervaar de verkeersveiligheid in Witteveen voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig N.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 2. Ik ervaar Witteveen voor kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig N.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 3. Ik voel me vooral onveilig in Witteveen (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 4. Als u hierboven heeft aangegeven dat u zich onveilig voelt, om welke locatie gaat het dan?

Question Title

* 5. Als u locaties als (zeer) onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen hierbij een rol?

Question Title

* 6. Welke maatregelen zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid?

Question Title

* 7. Welk veiligheidsmaatregel zou volgens u de meeste aandacht moeten krijgen?

Question Title

* 8. Zijn de huidige maximum snelheden in Witteveen wat u betreft doeltreffend?

Question Title

* 9. Vindt u het belangrijk dat er in Witteveen aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 10. Heeft u verder nog op/aanmerkingen met betrekking tot de verkeersveiligheid in Witteveen?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

De werkgroep gaat de resultaten analyseren en samen met Veilig Verkeer Nederland kijken op welke manier aandacht gevraagd kan worden voor de verkeersveiligheid.


T