Uw inkomen

Question Title

* 1. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan de netto inkomensgrens voor uw situatie in de tabel hieronder?

Wat is uw situatie?
Uw inkomensgrens per maand
(de bijstandsnorm x 150%)
Alleenstaande/eenoudergezin € 1.578,48
Samenwonenden/gehuwden € 2.254,97
Alleenstaande pensioengerechtigde € 1.764,38
Gehuwde pensioengerechtigden € 2.391,63

T