Hallo! Wij zijn Kaylee, Julie en Britt uit het derde jaar van de Breitner Academie te Amsterdam. Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van een platform waarop wij online opdrachten willen verzamelen, zowel vanuit ateliers als uit musea. Hierbij werken wij samen met Special Arts en Pastorie De Elleboog (Jans Pakhuys). 
Naast het verzamelen van bestaande opdrachten willen wij ook nieuwe opdrachten voor het platform uitwerken. Met het invullen van deze enquête geeft u ons bruikbare informatie voor de ontwikkeling, zodat het platform straks voor u en jullie kunstenaars bruikbaar kan zijn.  Wilt u de enquête voor vrijdag 26 maart 2021 invullen? Alvast bedankt!

Question Title

* 1. Mijn naam is: 

Question Title

* 2. Bij welk atelier werkt u en wat is uw functie?

Question Title

* 3. Heeft het atelier in de coronatijd iets voor de kunstenaars ondernomen (bijvoorbeeld online materiaal aanleveren)?

Question Title

* 4. Zo ja, wat voor opdrachten heeft u uitgevoerd?

Question Title

* 5. Heeft het atelier deze opdrachten zelf ontworpen/verzonnen of is er gebruik gemaakt van extern gemaakte opdrachten?

Question Title

* 6. Hebben veel kunstenaars de thuisopdrachten uitgevoerd? Zo niet, door welke factoren denkt u dat dit kwam?

Question Title

* 7. Zo ja, wij zijn benieuwd naar de online opdrachten die de kunstenaars hiervoor gebruikt hebben:
Materialen kunt u mailen naar britt.baas@student.ahk.nl

Linkjes naar bijvoorbeeld filmpjes:

Question Title

* 8. Heeft uw atelier wel eens opdrachten gebruikt/ uitgevoerd uit het Special Arts Bulletin?

Question Title

* 9. Zo ja, welke opdrachten uit het Special Arts Bulletin sloegen het meeste aan?

Question Title

* 10. Hadden de kunstenaars genoeg materialen in huis om de opdrachten mee uit te voeren?

Question Title

* 11. Bent u met de kunstenaars van uw atelier weleens naar een museum geweest?

Question Title

* 12. Zo ja, hoe hebben de kunstenaars dit ervaren?

Question Title

* 13. Heeft u gebruik gemaakt van online materialen die musea aanbieden? (Zoals online tentoonstellingen of opdrachten).

Question Title

* 14. Zouden de kunstenaars ook interesse hebben in informatieve opdrachten, die later gekoppeld kunnen worden aan doe-opdrachten? (Denk aan bijvoorbeeld informatie opzoeken over andere kunstenaars)

Question Title

* 15. Vindt u ons idee voor een online-platform met thuis- / atelieropdrachten interessant?

Question Title

* 16. Heeft u tips voor het ontwerpen van inspirerende en prikkelende thuis- / atelieropdrachten?

Question Title

* 17. Heeft u specifieke wensen omtrent online thuis- / atelieropdrachten?

Question Title

* 18. Zou u dit online platform zelf ook willen gebruiken op uw atelier

Question Title

* 20. Mogen wij contact met u opnemen?

Question Title

* 21. Contactgegevens

T