Privé-omstandigheden waardoor het praktijkwerk als lastiger wordt ervaren

Eerdere resultaten lieten zien dat veel veterinaire professionals omgaan met situaties in hun privéleven, die het werk in de praktijk lastiger maken. Veel genoemd was bijvoorbeeld het combineren van werk met jonge kinderen of zorg voor zieke familieleden, of zelf last hebben van mentale of lichamelijke klachten. Ook moeite met een goede werk-privé balans speelde erg mee, waarbij diensten en onderbezetting werden genoemd als factoren die hier erg aan bijdroegen. Als er voor jou ook privé aspecten meespelen die het werk in de praktijk lastiger maken, horen we dat graag. We willen weten hoe je dit ervaart en wat jou zou kunnen helpen, om de juiste steun aan te bieden. Je antwoorden blijven anoniem.

Question Title

* 1. In hoe verre kun jij jezelf of anderen (collega's, werkgevers, werknemers, vrienden in de veterinaire sector) herkennen in de beschreven situatie hierboven?

T