Wijkenquête

Beste wijkgenoot van Hoograven

Het zal u niet ontgaan zijn: we gaan richting wonen zonder aardgas. De komende decennia zal iedere woning losgekoppeld worden van het aardgas. Elke gemeente moet in 2021 een plan indienen bij het rijk waarin zij per wijk aangeeft welke alternatieve warmtevoorziening zij in een gebied verwacht, en op welk moment deze warmtevoorziening gerealiseerd moet zijn.

Als initiatiefgroep Hoograven Duurzaam zijn we actief met dit onderwerp bezig. We hebben ons opgesplitst in een groep die zich bezig houdt met buurgesprekken over isolatie (de eerste stap naar gasloos) en een groep die mee praat met de gemeente over de aanpak om zo onze wensen en vragen in te brengen. We streven ernaar dat de gemeente keuzes maakt die niet alleen goed zijn voor het milieu maar dat die ook op een groot draagvlak kunnen rekenen. Dat kan alleen als bewoners goed geïnformeerd zijn en vanaf het begin bij het proces betrokken worden.

Om als werkgroep de ‘juiste dingen’ te kunnen doen voor onze wijk willen we door middel van deze enquête te weten komen wat er bij de bewoners leeft. Daarom nodigen we iedereen in Hoograven uit deze enquête in te vullen. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt.

De enquête invullen kost 3 tot 5 minuten.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site www.hoogravenduurzaam.nl. Daar zal medio eind juni ook de resultaten van de enquête te vinden zijn.

U kunt ons ondersteunen door de enquête door te sturen naar buren, kennissen en familie in de wijk.  Al vast dank voor uw medewerking!


 

Question Title

* 1. Hoe staat u tegenover de energietransitie? Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 2. In mijn woning zijn de volgende maatregelen al getroffen om energie te besparen

Question Title

* 3. Ik ben van plan om in de komende periode deze maatregelen te treffen:

Question Title

* 4. Ik ervaar de volgende belemmeringen bij het nemen van maatregelen:

Question Title

* 5. Het is waarschijnlijk dat een optimale oplossing in gaat houden dat men per straat, buurt, of wijk hetzelfde alternatief gebruikt. Voorbeelden zijn een gezamenlijk warmtenet, een buurtketel, een gezamenlijke warmte-koude opslag faciliteit. Zou u daarbij willen aansluiten?

Question Title

* 6. De initiatiefgroep van Hoograven Duurzaam zou zich volgens u vooral bezig moeten houden met:

Question Title

* 7. Ik woon in de buurt....Ik wil opzoeken in welke buurt ik woon

Question Title

* 8. Ik woon in

Question Title

* 9. Wilt u geïnformeerd worden over uitslag van de enquête?
Dat kan medio eind juni via de website van Hoograven Duurzaam www.hoogravenduurzaam.nl en via de nieuwsbrief. Als u daarvoor nog niet ingeschreven staat kunt u hier uw e-mailadres invullen. Deze wordt alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden gegeven.

Question Title

* 10. Wilt u betrokken zijn bij de werkzaamheden van Hoograven Duurzaam? Welkom! Hier kunt u aangeven op welke manier.

0 van 10 beantwoord
 

T