Leuk dat je meedoet aan de quiz 'Wat weet jij van erfgoed?' van Erfgoedhuis Zuid-Holland! De meeste antwoorden op de vragen zijn online te vinden, maar om de quiz leuk en spannend voor jezelf te houden beantwoord je de vragen natuurlijk uit het hoofd.

Klik op de 'OK' knop om de quiz te starten. Hoeveel van de 20 vragen heb jij goed? 

Question Title

* 1. Tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 werd ook de Laurenskerk zwaar beschadigd. Wie betaalde het grootste deel van de herstelkosten (8 miljoen gulden) van deze kerk, die als enig overblijfsel herinnert aan het middeleeuwse stadscentrum van Rotterdam?


Restauratie St. Laurenskerk te Rotterdam (1960). Collectie Nationaal Archief

Question Title

* 2. Waarom gebruikt een molenaar reuzel (varkensvet)? 


Reuzel in een blik. Foto door Rasbak op Wikimedia Commons

Question Title

* 3. Schiermonnikoog is als laatste plek in Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. Op welke datum was dat?


Topografische kaart van Schiermonnikoog. Afbeelding door Janwillemvanaalst via Wikimedia Commons

Question Title

* 4. Het Cruydeboeck, ofwel het Kruidenboek uit 1554 was een hoogtepunt op het gebied van de geneeskunde in de 16e eeuw. De Pilgrim Fathers namen het boek 400 jaar geleden mee naar Amerika toen zij met schip the Mayflower vertrokken uit Leiden om zich daar te vestigen. Wie was de schrijver van dit boek?


Cruydeboeck (1554), Collectie Museum Hof van Busleyden Mechelen

Question Title

* 5. Een vuurklok werd in de middeleeuwen gebruikt om...

Question Title

* 6. Tussen 1909 en 1956 kon je op Goeree-Overflakkee per tram reizen. Er werd veelvuldig gebruik van gemaakt, maar de eilanders waren niet altijd tevreden over vervoerder RTM, de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij. Dat blijkt uit diverse bijnamen die het bedrijf in de loop der tijden kreeg. Welke van de volgende bijnamen is nooit gebruikt?


Motortram van de RTM in Hellevoetsluis.Foto door Smiley.toerist via Wikimedia Commons

Question Title

* 7. In de bouwkunde wordt de boog veel toegepast, omdat het van nature een sterke constructie vormt. Pas sinds de uitvinding van de boog als draagconstructie konden gebouwen als kathedralen worden gebouwd. Wat is de sterkste soort boog in metselwerk van een monument?

Question Title

* 8. Het eerste klooster dat in Zuid-Holland gebouwd werd was de Abdij van Rijnsburg. In welk jaar werd dit nonnenklooster gesticht? 


Landschap met de ruïne van de Abdij Rijnsburg, door Albert Kuyp, ca. 1640-1642. Collectie Mauritshuis

Question Title

* 9. In 2008 maakte zaagmolen De Herder in Leiden 10.436 omwentelingen, in 2009 32.150. Waarom wordt het aantal omwentelingen van molens geteld?


Molen de Herder door PeteBobb via Wikimedia Commons

Question Title

* 10. Waar heeft dit station ooit gestaan?


Staalgravure van Joseph Maximilian Kolb

Question Title

* 11. Hoe heette de verbinding die Romeinse soldaten rond 50 na Chr. tussen de Maas en de Rijn groeven?

Question Title

* 12. Caspar Reuvens, de eerste hoogleraar archeologie ter wereld, begon zijn carrière in:


Prof. mr. Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1835) door Louis Moritz. Collectie Universiteit Leiden

Question Title

* 13. Wat is peuren?

Question Title

* 14. De Oude Kerk in Delft heeft als bijnaam de Scheve Jan. Maar hoe scheef staat hij eigenlijk?


De scheefgezakte toren gezien vanaf de Oude Delft. Foto door Michiel1972 via Wikimedia Commons

Question Title

* 15. Wat zijn de Goudse Glazen?

Question Title

* 16. Waar vind je deze gedenksteen?

"In 1885 is de verbetering der vaart tusschen Ryn en Schie van door de STATEN van ZUIDHOLLAND ondernomen. Hier, waar de nayver der steden tot 1648 slechts een Overtoom en daarnà een Verlaat met doorvaartwydte van 3.80 M. en doorvaarthoogte van 2.20 M. ge-doogde, hebben zy deze sluis wyd 7 M., met beweegbare bruggen bevolen"


Gevelsteen. Foto door S.J. de Waard via Wikimedia Commons

Question Title

* 17. Molenaars meten hoe snel de molen draait in 'enden' per minuut. Wat zijn enden?

Question Title

* 18. Op 19 oktober 1942 gaf de Duitse bezetter het bevel grote delen van de kuststreek te ontruimen. Aanleiding was de aanleg van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die de Duitsers moest beschermen tegen een geallieerde invasie. Hoeveel mensen in Nederland moesten hierdoor evacueren?


Katwijk van boven, 30 september 1944. De strook langs de kust is vrijgemaakt voor de Atlantikwall. Alleen de Oude Kerk mocht blijven staan. Collectie Nationaal Archief

Question Title

* 19. Als je in de 17e eeuw een reis per trekschuit maakte van Amsterdam, via Haarlem, Leiden en Delft naar Rotterdam, hoe lang deed je daar dan over?


Prent van een trekschruit uit De Westlandse Tuinbouw van vroeger tot nu (1951) door Jan Barendse

Question Title

* 20. In welke Zuid-Hollandse gemeente staat de langste kerk van het land?

Dat was de laatste vraag! Klik op 'Toon score' om je score te bekijken. Je kunt ook zien welke antwoorden goed waren, de juiste antwoorden worden in het grijs aangegeven.
0 van 20 beantwoord
 

T