Koor&Stem in coronatijd

Question Title

* 1. Koor&Stem heeft de voorbije maanden goed gecommuniceerd.

Question Title

* 2. Duid aan op een schaal van 1 (oneens) tot 5 (eens) wat je van de volgende stellingen denkt:

  Oneens Eerder oneens Neutraal Eerder eens Eens N.v.t.
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was duidelijk. 
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was correct. 
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was goed onderbouwd. 
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was gemakkelijk terug te vinden. 
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was goed verspreid binnen de koorwereld.
De informatie die Koor&Stem ons bezorgde was betrouwbaar. 

Question Title

* 3. Op welke manier heb jij informatie gekregen of gevonden over zingen in coronatijden?

Question Title

* 4. Welke kanalen zouden voor jou het meest geschikt zijn om informatie te ontvangen over koorzingen? 

Question Title

* 5. Heb je het gevoel dat Koor&Stem de koorwereld goed vertegenwoordigd heeft de voorbije maanden?

Oneens Eens
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 van 12 beantwoord
 

T