Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze website www.ggzfriesland.nl!

Vul de enquête in en denk met ons mee!

Question Title

* 1. Hoe vaak bezoekt u de website van GGZ Friesland?

Question Title

* 2. Wat is de belangrijkste reden dat u de website van GGZ Friesland bezoekt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Hoe tevreden bent u over onderstaande aspecten met betrekking tot de inhoud van de website?

  Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden
Relevantie
Begrijpelijk
Betrouwbaar
Actueel
Nuttig / helpt mij
Kwalitatief
Biedt alle informatie die ik nodig heb

Question Title

* 4. Geef voor elke stelling aan in hoeverre u het met de stelling eens bent?

  Geheel mee oneens Oneens Neutraal Eens Geheel mee eens
De website heeft een duidelijke indeling
De website is overzichtelijk opgebouwd
Vanaf de beginpagina kan ik snel de informatie
vinden die ik zoek
De zoekfunctie geeft relevante resultaten

Question Title

* 5. Hoe tevreden bent u over onderstaande aspecten met betrekking tot de vormgeving van de website?

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
Aantrekkelijkheid
Layout
Kleurgebruik
Lettertype

Question Title

* 6. Hoe beoordeelt u de website als geheel? Geef een rapportcijfer van 1 – 10.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Op welke manier ontvangt u het liefst informatie op de website van GGZ Friesland?

Question Title

* 8. Welke informatie op de website mist u nog?

Question Title

* 9. Heeft u nog verbeterpunten die in bovenstaande stellingen niet naar voren zijn gekomen?

Question Title

* 10. Welke omschrijving past het beste bij u? Ik ben….

Question Title

* 11. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 12. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 13. Wat is uw postcode?

Question Title

* 14. Wilt u kans maken op de waardebon ter waarde van 25 euro voor de webshop van MindUp (http://www.webshopmind-up.nl)? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Question Title

* 15. Mogen we u benaderen om later nog eens met ons mee te denken?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T