Aanleiding

MARIN staat voor schonere, slimmere en veiligere maritieme operaties, ook in de binnenvaart. Om hier invulling aan te geven voeren we op eigen kosten onderzoek uit naar factoren die van invloed kunnen zijn op de taakuitvoering van de binnenvaartschippers en op de binnenvaartveiligheid. In dit onderzoek hebben we een focus op situaties bij bruggen en sluizen.

De verkregen inzichten versterken ons als onafhankelijke partij om samen met andere belanghebbenden bij te dragen aan het vergroten van de binnenvaartveiligheid. Daarbij stimuleren we vooral om van elkaar te leren.

Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst.

Deelname is vrijwillig en anoniem. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten.

T