Locatie regio Zuid: Seat2meet, Stationsplein 161
maandag 27 februari 2023
17:30 - 20:15 uur

We hebben een interessant programma samengesteld waarin we de uitkomsten van onderzoeken rondom samenwerking geboortezorg en JGZ delen en VWS de laatste ontwikkelingen vanuit het Actieprogramma Kansrijke start komt vertellen.
Onderzoekers uit het land vertellen jullie de stand van zaken rondom ‘signaleren’, en werken in de wijk. De Taskforce Rookvrije Start brengt je op de hoogte over de laatste stand van zaken en welke tools beschikbaar zijn.
We gaan de succesvolle workshop ‘Luisteren’ uit de conferentie ‘Samen voor een Kansrijke Start’ herhalen. Kortom een dynamisch en interactief programma, waar je met je regionale netwerkpartners naartoe kan gaan.
Daarnaast horen we graag van de deelnemers waar behoefte is aan ondersteuning in de samenwerking vanuit de geboortezorg met het sociaal domein.

Question Title

* Contactgegevens

Question Title

* Eventuele dieetwensen hier graag opgeven

Question Title

* Gegevens voor aanvragen accreditatie

Question Title

* Beroepsorganisatie waarvoor je accreditatie aanvraagt

Question Title

* Vragen en/of opmerkingen?

T