Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden?

Moves streeft naar hoogwaardige zorgverlening. Wij stellen het op prijs als onze klanten met ons meedenken. U helpt ons als u deze enquête invult.

Er zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden. Om onze kwaliteit te kunnen verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen, horen we graag uw mening, ook als u niet tevreden bent. De verkregen gegevens worden in vertrouwen verwerkt.

De vragen behandelen verschillende onderwerpen, zoals de fysiotherapeutische behandeling, de informatievoorziening en omgang met klachten over de behandeling.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

T