De toekomst van het Energiepark

Bedankt dat u weer de tijd neemt om deze derde enquête in te vullen. Uw mening is erg waardevol bij de ontwikkeling van het Energiepark. Samen maken we onze buurt!
 
In oktober hebben we digitale rondetafelgesprekken met bewoners en stadspartners georganiseerd. We hebben hier per ontwikkelgebied plannen en ontwerpen besproken. Daarbij hebben we rekening gehouden met wensen en zorgen van bewoners die we met eerdere enquêtes hebben opgehaald. Op 15 oktober jl. hielden we een digitale Stadsbijeenkomst waar we de stand van zaken en plannen tot nu hebben gepresenteerd. 
 
Er zijn nog een aantal ‘knelpunten’ bij de planontwikkeling waarover we weer graag uw mening willen horen. Dank voor het meedenken en succes met het invullen.

Question Title

Afbeelding

T