Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Naam (wordt gewaardeerd)

Question Title

* 2. Email (wordt gewaardeerd)

Question Title

* 3. Sport u zelf?

Question Title

* 4. Hoeveel van uw kinderen zijn er lid van de Schelde?

Question Title

* 5. Team/afdeling waarin uw kind(eren) actief zijn?

Question Title

* 7. Waarom is/zijn uw kind(eren) lid van de Schelde? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 8. Heeft/hebben uw kind(eren) vriendschappen bij de Schelde.

Question Title

* 9. Hoeveel trainingsmomenten wilt u voor uw kind(eren)?

Question Title

* 10. Wat zijn ideale trainingsdagen voor uw kind(eren)?

Question Title

* 11. Wil(len) uw kinder(en) aan wedstrijden (competitie) deelnemen of enkel recreatief sporten binnen de vereniging, Zo ja aan hoeveel wedstrijden per jaar.

Question Title

* 12. Bent u bereid om afspraken te verzetten, zodat uw kind(eren) kan/kunnen trainen?

Question Title

* 13. Bent u bereid om afspraken te verzetten, zodat uw kind(eren) kan/kunnen deel nemen aan wedstrijden?

Question Title

* 14. Komt u kijken naar de wedstrijden van uw kind(eren)?

Question Title

* 15. Vindt u de Schelde een gezellige vereniging?

Question Title

* 16. Is er wederzijds respect voor elkaar binnen de vereniging?

Question Title

* 17. Voelt u zich als ouder gerespecteerd binnen de vereniging?

Question Title

* 18. Voelt/voelen uw kind(eren) zich gerespecteerd binnen de vereniging?

Question Title

* 19. Hoe vindt u de sfeer tijdens trainingen?

Question Title

* 20. Hoe vindt/vinden uw kind(eren) de sfeer tijdens trainingen?

Question Title

* 21. Hoe vindt u de sfeer tijdens de wedstrijden?

Question Title

* 22. Hoe vindt/vinden uw kind(eren) de sfeer tijdens de wedstrijden?

Question Title

* 23. Bent u tevreden over de kwaliteit van de trainingen?

Question Title

* 24. Wat vindt u goed of juist minder goed aan de trainingen?

Question Title

* 25. Bent u tevreden over de coaching op wedstrijddagen?

Question Title

* 26. Wat vindt u goed of juist minder goed aan de coaching op wedstrijddagen?

Question Title

* 27. Vindt u dat ouders betrokken moeten zijn bij de Schelde?

Question Title

* 28. Op welke wijze toont u uw betrokkenheid bij vereniging?

Question Title

* 29. Bent u actief binnen een commissie van de Schelde

Question Title

* 30. Welke commissie past bij u of heeft uw interesse? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 31. Ik doe vrijwilligerswerk bij de Schelde.

Question Title

* 32. Welke vrijwilligerstaak past bij u of heeft uw interesse? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 33. Bent u bereid om een korte cursus te volgen om desbetreffende vrijwilligerstaak goed uit te kunnen voeren?

Question Title

* 34. Hoe ziet u de toekomst van de Schelde tegemoet?

Question Title

* 35. Hoe denkt u dat het ledenaantal van de Schelde zich gaat ontwikkelen?

Question Title

* 36. Heeft u ideeën met betrekking tot ledenwerving? Zo ja, welke?

Question Title

* 37. Hoe staat u tegenover een samenwerking met een andere zwem- en polovereniging?

0 van 37 beantwoord
 

T