Question Title

1. Weet u van het bestaan van de onafhankelijke geschilleninstantie zorgcontractering (OGZ)?

Question Title

2. Hebt u in 2017 contact gehad met uw eigen beroeps- of branchevereniging over een geschil?

Question Title

3. Hebt u contact gehad met de OGZ?

Question Title

4. Bent u tevreden met de uitkomst van het contact met OGZ?

Question Title

5. Wat is uw beroeps- of branche organisatie?

T