VRAGENLIJST CORONACRISIS IN LIMBURGSE BEDRIJVEN

Door middel van deze vragenlijst willen wij - ESZL, Keyport, MKB Limburg, LWV, LLTB en Crossroads Limburg - inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op jouw onderneming, in de mate waarin je kansen ziet en pakt en welke ondersteuning je hierbij behoeft. Deze informatie delen we (met respect voor privacy van jou als ondernemer) met beleidsmakers en bestuurders opdat goed onderbouwd beleid kan worden gemaakt en snelle maatregelen genomen kunnen worden.

De uitkomsten en inzichten van deze inventarisaties zullen we communiceren via onze websites zoals die van het lectoraat Innovatief Ondernemen (www.limburginnoveert.nl). Maar overzichten van scores zijn ook zichtbaar al direct na het invullen van de vragenlijst. We doen ons best om  jouw bedrijf de komende weken en maanden te voorzien van  dienstverlening, zoals informatie en advies.

Question Title

* 1. Hoeveel medewerkers werken in je organisatie?

Question Title

* 3. Waar is jouw bedrijf gevestigd?

Question Title

* 4. Ben je lid van een werkgeversvereniging?

Question Title

* 5. Er volgen nu 5 vragen over de impact van het coronavirus op je bedrijf.
In welke mate typeer je de impact van het corona-virus op jouw bedrijf tot nu toe?

Question Title

* 6. De aard van de impact op mijn bedrijf is de volgende (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 7. Hoe hoog schat je de financiële schade in van je bedrijf als gevolg van de coronacrisis?

Question Title

* 8. Welk percentage van je verwachte jaaromzet bedraagt de verwachte financiële schade?

Question Title

* 9. Hoe typeer je jouw sentiment rondom deze coronacrisis?

Question Title

* 10. Er volgen nu nog 10 vragen over kansen in  de coronacrisis.
We willen vooruit kijken en bedrijven ondersteunen bij het pakken van kansen tijdens deze Corona-crisis. Zie je als gevolg van de coronacrisis nieuwe kansen in de markt?

Question Title

* 11. Welke kansen of strategie ziet je voor je onderneming? Meerdere antwoorden mogelijk, max 3)

Question Title

* 12. Ik zie vooral kansen:

Question Title

* 13. Ik ben door de Coronacrisis in contact gekomen met (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 14. Stel, je redt het niet tijdens de Coronacrisis, wat dan? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 

Question Title

* 15. Welk scenario typeert je huidige strategie?
 

Question Title

* 16. De overheid komt binnenkort met een voorstel voor lange termijn regelingen. Aan welke regelingen heeft jouw bedrijf vooral behoefte? (Maximaal 3 antwoorden)

Question Title

* 17. In hoeverre maak je gebruik van de volgende (landelijke) maatregelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Aan welke andere vormen van hulp heeft je onderneming door de coronacrisis op dit moment behoefte? (Meerdere antwoorden mogelijk, max. 3)

Question Title

* 19. Tenslotte, welke van de volgende maatregelen vanuit regionale partners (provincie, regio's, gemeenten en werkgeversorganisaties) zijn volgens jou nodig?

Question Title

* 20. Als je verder geïnformeerd wil worden  over de resultaten en/of genomen maatregelen naar aanleiding van deze scan, kun je hieronder je emailadres invullen.

Question Title

* 21. Erg veel dank voor jouw medewerking. We zullen maandelijks op deze wijze een inventarisatie doen van de impact van en de kansen door de coronacrisis. De uitkomsten en inzichten van deze inventarisaties zullen we communiceren en actualiseren via onze websites waaronder die van www.limburginnoveert.nl. We doen ons best om jouw bedrijf de komende weken en maanden te voorzien van dienstverlening, zoals informatie en advies. We wensen je veel sterkte en succes toe.
Indien je wenst, kun je hieronder kun je nog een opmerking of vraag vermelden.

T