Welkom bij de enquête in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Beste ondernemer,

De gemeente Maastricht, politie, brandweer, Intergarde, ondernemers en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM e.o.) werken samen om uw bedrijventerrein "schoon, heel en veilig" te krijgen. Het huidige certificaat verloopt per 31-12-2023. Door middel van een hercertificeringstraject, waarvan deze enquête deel uit maakt, kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Uw mening over het bedrijventerrein is daarbij van zeer groot belang!

De werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête in te vullen. U verschaft de werkgroep hiermee van een duidelijk beeld wat er leeft op het bedrijventerrein. Mede door uw opmerkingen zal de werkgroep in de komende drie jaar maatregelen gaan uitvoeren om het terrein nog "schoner en veiliger" te krijgen / te houden.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: Iva Meijs, projectmedewerker SIM, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-57236108 of per e-mail: secretariaatsim@lwv.nl

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

T