Checklist sustainable supply chain

Sustainability staat steeds hoger op de agenda van veel supply chain directeuren. Klanten, eindgebruikers en medewerkers willen weten waar een bedrijf staat ten aanzien van klimaat-, milieu- en menselijke aspecten en stellen daarbij ook meer en meer de eis om dit continu te verbeteren. Supply chain directeuren moeten op zoek naar een balans tussen enerzijds service en kosten en anderzijds sustainability, met als tendens dat externe kosten al dan niet verplicht opgenomen (gaan) worden in de kostprijs. Alleen verduurzaming is voor dit vraagstuk niet genoeg en een 100% circulaire supply chain is het doel voor Nederland in 2050. 

Duurzaam vooruitstrevend 
De supply chain directeur bevindt zich al in een situatie waarbij snelheid en flexibiliteit een steeds belangrijker onderdeel wordt van de dagelijkse operatie, zonder dat dit ten koste mag gaan van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten. De belangrijkste uitdaging is om duurzaam vooruitstrevend te zijn. Dit vraagt integrale en systemische beslissingen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van de supply chain. Door de verhoogde aandacht voor sustainability moeten niet alleen elementen als de mate van Co2-uitstoot in de keten en de impact op het milieu worden meegenomen bij deze besluitvorming, maar ook welvaart en welzijn voor iedereen in de keten en het voorkomen van verdere congestie en verdozing.  

Criteria  
Sustainability kent niet één KPI waarmee kan worden vastgesteld in welke mate een bedrijf sustainable is. Het is allereerst een houding, een manier van denken, en daarmee onderdeel van alle aspecten van de bedrijfsvoering. Dit komt terug in ketensamenwerking, inrichting en uitvoering van de supply chain tot supply chain zichtbaarheid en besluitvorming, inclusief sustainability-criteria als Co2-uitstoot, hoeveelheid afval en de mate van circulariteit. Sustainability kent echter ook een organisatorische kant, waarbij de medewerker in de supply chain centraal staat, met criteria als human slavery, talent management, werk-privé balans en leiderschap.  Of het nu gaat om een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk, sustainability speelt altijd een rol. 

Om te bepalen waar u staat in uw transitie naar een sustainable supply chain, hebben UC Group en Supply Chain Magazine deze checklist ontwikkeld. Bepaal aan de hand van deze checklist met welk vraagstuk u aan de slag wilt.  

Question Title

1. Is de huidige en gewenste sustainability-status actief gemeld bij klanten en eindgebruikers?

Question Title

2. Zijn de strategische bedrijfsdoelstellingen voor sustainability jaarlijks vastgelegd en publiekelijk beschikbaar? 

Question Title

3. Zijn sustainability bedrijfsdoelstellingen concreet vertaald naar kwantitatieve doelstellingen voor de supply chain(s)?

Question Title

4. Worden sustainability-kansen maandelijks kwantitatief gespecificeerd en meegenomen in het continue verbeterprogramma?

Question Title

5. Zijn sustainability-doelstellingen onderdeel van de dagelijkse operatie, maandelijks rapportage in een interne nieuwsbrief en S&OP/IBP-proces? 

Question Title

6. Heeft sustainability een expliciete wegingsfactor in de trade-offs in supply chain besluitvorming?

Question Title

7. Staan concrete jaarlijks te realiseren sustainability-doelstellingen samen met ketenpartners op papier?

Question Title

8. Analyseert het bedrijf de inrichting van het supply chain netwerk maandelijks met voorstellen voor aanpassingen op basis van supply chain en sustainability-doelstellingen? 

Question Title

9. Zijn de externe kosten voor het maken van een product, de impact op klimaat, milieu en mens, bekend bij alle betrokken bedrijven in de supply chain? 

Question Title

10. Voert het bedrijf minimaal jaarlijks voor elke productgroep een impact-analyse op klimaat, milieu en mens uit? 

Uitkomst checklist  

0-1 vragen met JA beantwoord:   

In deze situatie is bewustwording op basis van feiten en beleving van groot belang, met als eerste stap bijvoorbeeld een Co2-scan.  

1-2 vragen met JA beantwoord:   

Eerste stappen naar een sustainable supply chain kunnen worden gezet door het elimineren van verspillingen in het primaire proces en het meenemen van sustainability-criteria in de operationele en tactische aansturing van de supply chain. 

3-5 vragen met JA beantwoord:   

Een focus op het laaghangende fruit heeft al geleid tot de eerste resultaten bij verduurzaming en circularisering van de supply chain. Door een strategische herziening van de inrichting en aansturing van de supply chain kan een daadwerkelijke transitie plaatsvinden. 

5-8 vragen met JA beantwoord:   

Er zijn al grote stappen gezet naar een sustainable supply chain. Door horizontale en verticale samenwerking en integrale aansturing kan de sustainable supply chain werkelijk realiteit worden. 

9-10 vragen met JA beantwoord:   

U bent een voorloper in de algehele transitie. Deel uw kennis en leermomenten en neem andere bedrijven mee op hun reis.


Lees hier het artikel over de sustainable value chain: https://www.ucgroup.nl/de-sustainable-value-chain-realiseren-van-een-nieuwe-balans/

DOWNLOAD DE  CHECKLIST HIER 

Question Title

11. Vul je gegevens in om de resultaten van de checklist te ontvangen

T