Pensioenbijeenkomsten vakbonden: pensioenregeling behouden

In de voorbije weken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een drietal bijeenkomsten gehouden over de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw.
Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, uitgevoerd door het bureau Towers Watson, werden de opties voor de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw
besproken. De opties die onderzocht zijn, waren het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij en het pensioenfonds voor de Grafische sector/ Grafimedia ( PGB).

Directe aanleiding tot het onderzoek was de druk die op het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw staat. Dit wordt enerzijds ingegeven door de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw en de steeds zwaardere eisen die De Nederlandse Bank stelt. Om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen zal men steeds meer afhankelijk worden van externe expertise.

Bovendien hebben we begrepen dat ook het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw van mening is dat de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar is.

Beoordeling onderzoeksresultaten
FNV Waterbouw vindt het niet verstandig om al deze ontwikkelingen te negeren.
Het gaat immers om uw huidig of toekomstig inkomen, afhankelijk of u gepensioneerd of nog werkzaam bent. Daarom hebben wij de onderzoeksresultaten op basis van de hieronder staande vragen beoordeeld.

- waar is de kans op indexatie het grootst?
- waar is de kans op korten het kleinst?
- waar kan de regeling integraal het beste worden uitgevoerd?
- wat zijn de effecten van het gevoerde premiebeleid voor de premieontwikkeling?

Uit onze beoordeling komt het pensioenfonds PGB ongunstig uit de bus. De kans op indexatie is gegeven de lagere dekkingsgraad het kleinst. Ook kan het pensioenfonds PGB de Waterbouwregeling niet integraal uitvoeren. Er zijn aanpassingen nodig om bijvoorbeeld de spaar- en arbeidsongeschiktheidsregelingen uit te kunnen voeren. Bovendien zal de premie op basis van het gevoerde beleid flink stijgen.

Wetsvoorstel Klijnsma
Voor de goede orde willen wij vermeld hebben dat tijdens een van de bijeenkomsten honderden handtekeningen van werknemers (inmiddels 450) uit de Waterbouw aan ons werden overhandigd. Daaruit blijkt dat zij de regeling willen behouden.

Voortzetting van de huidige regeling Waterbouw zou via aansluiting bij bijvoorbeeld Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij door het aangekondigde wetsvoorstel door staatsecretaris Klijnsma, heel goed moeten kunnen. Het wetsvoorstel komt erop neer dat de bedrijfstakpensioenfondsen, dus ook Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij, zich zodanig kunnen omvormen, dat zij meerdere financieel gescheiden pensioenregelingen kunnen uitvoeren. Dat heet technisch: omvormen van een Bedrijfspensioenfonds( bijvoorbeeld BPF Koopvaardij) tot een Algemeen Pensioenfonds (APF) met ‘ringfencing’. Anders gezegd: met het wetsvoorstel kan de Waterbouwregeling, met het daaraan gekoppeld vermogen, gescheiden worden ondergebracht bij een tot een APF omgevormd Bedrijfspensioenfonds. Dit Bedrijfspensioenfonds verzorgt de uitvoering. We hebben vernomen dat het pensioenfonds PGB zich niet gaat omvormen tot een APF met ringfencing.

T