Beste Buurtgenoot,

Een aantal mensen in de buurt maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid. In samenwerking met  Veilig Verkeer Nederland willen we inventariseren wat de problemen in onze buurt zijn en wat we daar mogelijk samen aan kunnen doen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem. We willen u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite! 


Question Title

* 1. Ik ervaar de verkeerssituatie in de buurt als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 2. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, waar in uw buurt ervaart u die onveiligheid dan? (graag een locatie invullen bijv gehele straat (straatnaam) enz.)

Question Title

* 3. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, welke aspecten veroorzaken volgens u die onveiligheid? (per locatie)

  Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3
Verkeersdrukte
Spelende kinderen
Smalle straten
Agressief verkeersgedrag
Onoverzichtelijkheid
Geparkeerde auto's
Slecht wegdek
Veel groot verkeer (tractors en vrachtwagens)
Snelheid waarmee wordt gereden

Question Title

* 4. Welke acties (maatregelen) zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid? Denk dan eens aan ludieke acties waarmee gedrag veranderd kan worden. Voor inspiratie kijk eens op  ons VVN Participatiepunt

Question Title

* 5. Vindt u het belangrijk dat er vanuit de wijk aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 6. Een aantal mensen uit de wijk wil graag samen met Veilig Verkeer Nederland aan de slag met verkeersveiligheidsacties. 

Bent u geïnteresseerd om mee te doen?

Question Title

* 7. Als u actief wilt meedoen, vragen wij u om hier uw gegevens achter te laten. Hiermee geeft u toestemming aan ons (VVN en de andere buurtbewoners) om u te benaderen om mee te helpen.

Question Title

* 8. Bedankt voor het invullen van de enquête!

In 5 stappen kunt u onveilige situaties bij Veilig Verkeer Nederland melden op ons VVN Participatiepunt. Op dit platform worden alle onveilige situaties verzameld en ook gemeenten worden hierover geïnformeerd. 
Wilt u de onveilige situaties zoals u die ervaart melden aan VVN en de gemeente? 
Alvast bedankt! 
 


T