Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Waaruit bestaat het ‘Trias Energetica’-principe?

Question Title

* 2. Moeten zonnepanelen altijd op het zuiden worden geplaatst?

Question Title

* 3. Zijn de stookkosten lager als men de ventilatieroosters in een gebouw in de winter dichtdoet?

Question Title

* 4. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE, een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van:

Question Title

* 5. Wordt de productiviteit beter en vermindert het ziekteverzuim door het toepassen van energetische maatregelen?

Question Title

* 6. Zijn de gevolgen zoals gesteld in vraag 5 van de energetische maatregelen in geld uit te drukken?

Question Title

* 7. Kun je verduurzamen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) regeling?

Question Title

* 8. Aan de onderhandeltafel van het Energieakkoord is afgesproken dat de huizen van woningcorporaties in 2020 gemiddeld:

Question Title

* 9. Aan de onderhandeltafel van het Energieakkoord is afgesproken dat het overgrote deel (80%) van woningen van particuliere verhuurders in 2020 gemiddeld:

Question Title

* 10. Is de volgende stelling juist of onjuist: Veelal maken de investeringskosten slechts 20% uit van de totale kosten, 80% wordt bepaald door de exploitatie en sloop.

0 van 10 beantwoord
 

T