1. Start vragenlijst voor auditieve of communicatieve beperking of visuele beperking?

 
2% of survey complete.
Het Platform doven, slechthorenden en tos (taalontwikkelingsstoornissen) onderzoekt samen met de Oogvereniging hoe u de zorg ervaart, na alle veranderingen in 2015. Met de uitkomsten van deze Zorgmonitor kunnen wij aandachtspunten en verbeterpunten meenemen in ons overleg met het Ministerie VWS, de VNG en zorgaanbieders.

Hieronder kunt u kiezen aan welke vragenlijst u wilt meedoen, die voor mensen met een visuele beperking of die voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking. 

Mensen met doofblindheid vragen wij de vragenlijst te nemen waarvan u zelf vindt dat die het beste past.

Om naar de volgende pagina te gaan, drukt u op het knopje 'Volgende'.

Question Title

* 1. Welke vragenlijst wilt u starten?

T