Inleiding

De gemeente Zwijndrecht werkt aan een actualisatie van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- Vervoersplan). Dit plan ligt nu ter inzage. Deze enquête gebruiken wij om sturing te geven aan de uitwerking van het beleid. We gebruiken uw input om het beleid te prioriteren. Daar stemmen wij uit te voeren acties en maatregelen op af.
 
Alvast hartelijke dank voor het invullen van deze enquête.

Question Title

* 1. Wat is uw achtergrond bij het invullen van deze enquête?

T