Denkt u mee over de invulling van het Programma Langdurige Zorg?

- UPDATE 5 juni 2017-
De inschrijvingstermijn voor de dialoogsessie in Groningen, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Arnhem is voor iedereen gesloten.
- UPDATE 12 mei 2017 -
Gezien de hoeveelheid aanmeldingen voor alle dialoogsessies, is de inschrijving voor alle bijeenkomsten helaas gesloten voor professionals, bestuurders, opleiders, onderzoekers, etc. Bent u patiënt, cliënt of naaste, dan kunt zich nog steeds aanmelden voor alle vijf de dialoogsessies.
Daarnaast zijn wij voornemens om vanuit het Programma Langdurige Zorg periodiek regionale consultatiesessies te houden, houd daarvoor de komende tijd onze website in de gaten. 

In Nederland zijn miljoenen mensen afhankelijk van langdurige zorg en ondersteuning, soms zelfs hun leven lang. Hun hulpvragen zijn complex. Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een programma voor de Langdurige Zorg op te zetten. Wij doen dit graag in samenwerking met het veld.

Met het landelijk Programma Langdurige Zorg wil ZonMw mensen met een langdurige zorgvraag en hun omgeving (professionals, onderzoekers, opleiders, gemeenten, etc) inspireren en ondersteunen om samen aan verbeteringen te werken die de cliënt belangrijk vindt op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren. Dit wordt bereikt via een verbeterde samenwerking in domein- en sector overstijgende netwerken, waarbij de betrokkenen worden ondersteund in vraagstukken en uitdagingen die zij onderweg tegenkomen. Het ministerie van VWS investeert als vliegwiel voor deze verbeteringen € 28 miljoen gedurende een periode van vier jaar. Sectoren binnen dit programma zijn ouderen met een langdurige zorgvraag, individuen met een chronische ziekte, individuen met een beperking en individuen met psychiatrische problemen in de langdurige GGZ.

Eind mei en begin juni organiseert ZonMw verspreid over het land vijf dialoogsessies waarin de cliënt centraal zal staan. De eerder gecommuniceerde data van 12 en 16 mei zijn helaas komen te vervallen en worden vervangen door de nieuwe data van 1 en 7 juni a.s.. Tijdens deze sessies zullen we u informeren over de contouren van het programma in oprichting. Maar nog belangrijker, willen we uw ervaringen en kennis van relevante ontwikkelingen in het veld en bestaande programma’s benutten en samen (mogelijke) samenwerkingen verkennen en de verwachtingen hierover bepalen. In verschillende werkvormen zullen we het gesprek aangaan met cliënten en hun omgeving om samen te komen tot verbeteringen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren.

Deelname is kosteloos en ochtend- en middagsessies worden afgesloten met een lunch of borrel. Reiskosten zullen worden vergoed voor deelnemers die niet verbonden zijn aan een organisatie. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens een of meerdere van onze dialoogsessie(s). De officiële uitnodiging vindt u hier.

Question Title

* 1. Voor welke dialoogsessie(s) wilt u zich aanmelden?
De dialoogsessies zullen op verschillende locaties in het land plaatsvinden. De plaatsen zijn reeds bekend, maar specifieke locaties zullen nog nader bepaald worden.

Question Title

* 2. Wat is uw naam?

Question Title

* 4. Indien u in de vorige vraag heeft geantwoord cliënt/patiënt, in welk van onderstaande groep(en) zou u uzelf indelen?

Question Title

* 5. Wat zijn uw contactgegevens?

Question Title

* 6. Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen?

T