De federale overheid heeft aan de Kamer een budget ter beschikking gesteld om de Collectieve arbeidsovereenkomst van 08/02/2021 uit te voeren. In deze CAO hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de sector Maisons Médicales en Wijkgezondheidscentra beslist de éénmalige aanmoedigingspremie van 985€ bruto toe te kennen aan het personeel van deze sector

Wie recht heeft op deze premie en hoe de premie moet worden berekend, werd opgenomen in de CAO van 08/02/2021. U vindt de modaliteiten terug op de website van FeBi via volgende link

Deze premie zal worden beheerd door de Kamer Wijkgezondheidscentra op basis van een Verklaring op eer van de werkgever. Wij vragen u via deze enquête de gegevens die we nodig hebben voor deze Verklaring op eer.  

Heeft u nog vragen? Contacteer ons maribel5@fe-bi.org

Vriendelijke groeten, 
FSM Maisons Médicales - Wijkgezondheidscentra - Kamer 5

Meer weten over het FSM Maisons Médicales -Wijkgezondheidscentra? Neem eens een kijkje op onze website: www.fe-bi.org/nl/maribel
U kan onze privacy policy terugvinden op www.fe-bi.org/nl/privacypolicy

T