Ondernemersenquête Achtersluispolder 2022

Inleiding: De gemeente Zaanstad heeft plannen om 4500 woningen te bouwen in de Achtersluispolder. Dat betekent dat het bedrijventerrein zou kunnen transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in het gebied.

In de gemeenteraad wordt in februari 2023 een besluit genomen. Het is van belang om de stem van de ondernemer mee laten tellen in dat besluit. De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) wil daarom weten wat er nu leeft onder alle ondernemers in de Achtersluispolder. Wat vindt u van deze transformatie en wat zullen de gevolgen zijn voor uw bedrijf. U wordt daarom vriendelijk verzocht even tijd te maken voor dit onderzoek

Question Title

* Naam bedrijf:

Question Title

* Functie respondent:

Bovenstaande gegevens worden standaard NIET gedeeld met opdrachtgever, de enquête wordt dus anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot een specifiek bedrijf.

Om de impact van toekomstige maatregelen te kunnen meten willen we eerst een aantal gegevens van uw bedrijf/het bedrijf dat u vertegenwoordigd verzamelen.
 
11% of survey complete.

T