Inventarisatie algemene voorzieningen

U biedt een voorziening die vrij toegankelijk is, dus waarvoor geen indicatie van de gemeente nodig is. We noemen dit algemene voorzieningen. De voorziening kan ook aanvullend aan een geïndiceerde voorziening worden ingezet.

We vragen u onderstaande antwoorden te baseren op de normale situatie, d.w.z. de corona-pandemie buiten beschouwing gelaten. Op de volgende pagina gaan we in op de gevolgen van de pandemie.

Question Title

* 1. Wat is de naam van uw voorziening?

Question Title

* 2. Welke doel(en) streeft uw voorziening na?

Question Title

* 3. Met elke activiteiten bereikt u deze doelstelling(en)?

Question Title

* 4. Werkt u met professionals of vrijwilligers?

Question Title

* 5. Hoeveel unieke deelnemers heeft u?

Geen deelnemers 200 deelnemers
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hoe vaak nemen deelnemers gemiddeld deel?

Question Title

* 7. Bent u tevreden over het aantal deelnemers?

Question Title

* 8. Welke doelgroep maakt in de praktijk het meest van de voorziening gebruik? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 9. Hoe komen mensen bij u terecht?

Question Title

* 10. Hoe kunnen deelnemers u vinden?

Question Title

* 11. In welke gemeente(n) bent u actief?

Question Title

* 12. Waar komen deelnemers vandaan?

Question Title

* 13. Vraagt u een bijdrage?

Question Title

* 14. Tegen welke belemmeringen loopt uw organisatie aan?

Question Title

* 15. Maakt uw organisatie gebruik van fondsenwerving, donaties en/of giften?

Question Title

* 16. Verwijst uw organisatie door naar andere algemene voorzieningen?

0 van 20 beantwoord
 

T