Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft u te maken gehad met de dienstverlening van Argo Advies. U heeft contact gehad met een medewerker voor bijvoorbeeld een spreekuur of een medische keuring. Graag willen wij weten hoe u dat contact heeft ervaren. Uw ervaring is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Wanneer u de afgelopen tijd vaker contact heeft gehad met een deskundige dan kunt u bij het invullen van deze enquête het laatste contact in gedachten te houden. Wij stellen het zeer op prijs als u deelneemt aan dit onderzoek, het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten.

Het onderzoek is volledig anoniem. Het is voor ons niet mogelijk om zonder uw toestemming uw antwoorden te herleiden naar uw persoon of de medewerkers waarmee u contact heeft gehad.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Wij zijn erg geïnteresseerd in de wijze waarop u de samenwerking met Argo Advies ervaart. Met uw inbreng kunnen wij voortdurend zorgen voor kwaliteitsverbetering en aanpassing van onze diensten. 
 
25% of survey complete.

T