Screen Reader Mode Icon

Armoede agenda Rotterdam

Je wilt een bijdrage leveren aan de Armoede agenda Rotterdam, dat stellen wij zeer op prijs. Zoals jullie weten voert Rotterdam het lijstje van armoede steden in Nederland aan. Als gevolg van corona neemt het aantal Rotterdammers dat in armoede en schulden leeft ook nog eens toe. Dat maakt armoede aanpak alleen maar urgenter. Hoe meer Rotterdammers meedenken des te beter sluit de agenda aan bij wat er nodig is in de stad. Het wordt een agenda met onderwerpen/thema’s die we de komende jaren agenderen om armoede in Rotterdam effectief terug te dringen. Inwoners, informele netwerken, professionals, organisaties en bedrijven zijn de bedenkers. Deze agenda maken we voor de verkiezingen publiekelijk met een oproep aan bestuurders, politici en ambtenaren om hun verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor inwoners die kwetsbaarder zijn. 
 
We stellen jullie een aantal vragen. Denk vooral ook aan duurzame oplossingen; wat moet er over vier jaar gerealiseerd zijn. De eerste resultaten presenteren we op het congres "Hand in hand tegen armoede" op 4 oktober 2021 in de Doelen Rotterdam. Maar ook na 4 oktober gaan we door en tot de verkiezingen blijven we aanvullen en aanscherpen.
 
We vragen jullie de lijst vóór 16 mei as terug te mailen. Het duurt circa 9 minuten om hem in te vullen. Hartelijk dank alvast!
Annemarieke van Egeraat, Warm Rotterdam
Pim Giel, Er is genoeg

Voor vragen over de vragenlijst kan je mailen naar info@erisgenoeg.nl 

Question Title

* 1. Wat zijn goede praktijken in de armoede aanpak in de stad? En waarom zijn het goede praktijken?

Question Title

* 2. Geef één of meerdere voorbeelden die weinig of geen positieve bijdrage hebben gehad bij de aanpak van armoede? Waarom zijn het geen goede praktijken?

Question Title

* 3. Wat is er nodig om de betrokkenheid van inbreng van bewoners bij de aanpak van armoede te vergroten?

Question Title

* 4. Wat is ervoor nodig om de betrokkenheid van inbreng van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van armoede te vergroten?

Question Title

* 5. Wat is ervoor nodig om de betrokkenheid van inbreng van bedrijven bij de aanpak van armoede te vergroten?

Question Title

* 6. Wat zijn knelpunten bij de gemeente die een effectief armoedebeleid in de weg staan?

Question Title

* 7. Welke thema’s/onderwerpen moet het stadsbestuur zeker opnemen in het nieuwe coalitieakkoord over armoede? Je kan er drie noemen.

Question Title

* 8. Wat/welk thema heeft prioriteit bij de aanpak van armoede? Je kan er drie noemen.

Question Title

* 9. Welke wijken staan boven aan het prioriteitenlijstje van de armoede aanpak? Je kan er drie noemen.

Question Title

* 10. Wat is je top drie voor de armoede aanpak de komende jaren en waarom?

Question Title

* 11. Waar moeten we de komende jaren vooral niet mee doorgaan?

Question Title

* 12. Moet er opnieuw een wethouder armoede- en schuldaanpak in het college komen?

Question Title

* 13. Hartelijk dank voor je bijdrage. Om met elkaar contact te kunnen houden over dit onderwerp hebben we de volgende gegevens van je nodig.

0 van 13 beantwoord
 

T