Benchmark advocatuur 2019 - I

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Wolters Kluwer en is opgezet om een benchmark te maken voor kleine- tot middelgrote advocatenkantoren in Nederland. Dit onderzoek wordt voor de tweede keer uitgevoerd en dient als tegenhanger op De Stand van de Advocatuur, welke is toegespitst op grote kantoren. Als respondent ontvangt u na afronding van dit onderzoek het benchmarkrapport in uw mailbox. Dit benchmarkrapport geeft u inzicht in de prestaties van uw kantoor ten opzichte van andere soortgelijke advocatenkantoren

De data die wordt verzameld middels dit onderzoek wordt enkel gebruikt voor het creëren van het benchmarkrapport en wordt binnen 90 dagen na het uitbrengen van het rapport van onze servers verwijderd. 

T