Graag vragen wij, Vrijwilligerscentrale Deventer, je medewerking aan een kort onderzoek naar uitdagingen en sterke punten van besturen van verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven als vervolg op de inventarisatie die we 3 jaar geleden deden onder besturen van vrijwilligersorganisaties. Waar zou je als bestuur beter in willen worden en waarin vind je je eigen bestuur al sterk genoeg? Met dit onderzoek willen we achterhalen of er bereidheid is om de aanwezige kennis, kunde en ervaring te delen in een sterk en zichtbaar (lokaal/regionaal) netwerk van bestuurders, initiatiefnemers, bedrijfsleven en eventueel onderwijs. Het onderling (in kleine kring) delen hiervan kan ervoor zorgen dat besturen en initiatieven meer plezier in en resultaat van hun werk hebben. 

Twee korte leesaanwijzingen:
  1. Verenigingen, stichtingen én/of burgerinitiatieven noemen we alledrie 'vrijwilligersorganisaties'
  2. Waar we het hebben over besturen, bedoelen we ook trekkers van initiatieven zonder rechtspersoon.
Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

Question Title

* 1. Ik ben actief in:

Question Title

* 2. In hoeveel vrijwilligersorganisaties ben je actief?

Question Title

* 3. De vrijwilligersorganisatie (waar ik het meest actief ben) is een...

Question Title

* 4. De vrijwilligersorganisatie (waar ik het meest actief ben) is actief in de volgende sector(en):  (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Wat is jouw rol binnen jouw vrijwilligersorganisatie(s)? Ik...  (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
20% of survey complete.

T