Beste ondernemer,
Hierbij enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

• De enquête mag één keer ingevuld worden per onderneming.
• Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.
• De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
• Alle gevraagde gegevens hebben betrekking op de vestiging waar u werkzaam bent.
• Als u exacte aantallen of bedragen niet kunt geven, dan verzoeken wij u om een schatting te maken.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Question Title

* 1. Is uw bedrijf een zelfstandige onderneming of een vestiging van een filiaalbedrijf?

Question Title

* 2. Voelde u of uw personeel zich het afgelopen jaar wel eens onveilig in het bedrijf?

Question Title

* 3. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Voelde u of uw personeel zich wel eens onveilig in de directe omgeving van het bedrijf?

Question Title

* 5. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Bent u of is uw personeel weleens daadwerkelijk bedreigd?

T