Beste ouder

Ten laatste in 2021 treedt een nieuw decreet over de buitenschoolse opvang in werking.

De VCOV vindt het belangrijk dat de stem van ouders meegenomen wordt bij de verdere uitwerking. Daarom vragen we je een vragenlijst in te vullen.

In onderstaande vragen bedoelen we met kinderopvang de opvang buiten de schooluren:
- voor schooltijd,
- na schooltijd,
- op woensdagnamiddag,
- op vrije dagen buiten de schoolvakanties, bijv. pedagogische studiedagen,
- tijdens de schoolvakanties.

De bevraging gaat over bovenvermelde soorten opvang en niet over de verplichte opvang die de school biedt gedurende een kwartier voor en een kwartier na de les. De bevraging gaat ook niet over het middagtoezicht.

De resultaten zullen ons inzicht geven in de manier waarop gezinnen gebruik maken van buitenschoolse kinderopvang, de mate waarin ze hier tevreden over zijn en welke kost het met zich meebrengt. Dit leggen we voor aan de overheid. Uiteraard voorzien we ook feedback voor de deelnemers.

Hartelijk dank alvast voor je medewerking!
Het VCOV-team

T