Geef je mening ! 

Wij kunnen jullie informeren dat de cao onderhandelingen over een nieuwe cao zeer stroef verlopen. Wij hebben op 8 juli een verkennend gesprek gehad met de werkgeversdelegatie. De werkgevers hebben op 8 juli hun eerste reactie gegeven op de cao voorstellen van de vakbonden. Zij vinden dat de vakbonden een te rooskleurig beeld geven over de ontwikkelingen in de sierteeltsector. Uiteraard ziet de werkgeversdelegatie dat de omzet schade vorig jaar beperkt gebleven en zien zij ook de omzet groei in 2021 verder zal toenemen. Daarbij geven zij aan dat de winstmarge tegenvalt mede door stijgende transportkosten, Brexit kosten en andere onzekerheden in de sierteeltsector. Zij vinden onze cao voorstellen buitensporig en niet in deze tijd passen. Kortom, jullie werkgevers geven aan dat er minimale loonruimte is en dat er verder geen ruimte is om de cao verder te verbeteren. Wat vind jij hiervan?

Question Title

* 1. De werkgevers willen een tweejarige cao van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023 met een maximale loonstijging van 2 keer 1,5% per jaar. Daarnaast willen de werkgevers de cao ongewijzigd voor 2 jaar ongewijzigd verlengen, waarbij het functiewaarderingsproject gedurende de looptijd wordt afgerond.  
Opmerking Vakbonden: Loonvoorstel is ruim onder de inflatie van gemiddeld 2%. Dus op basis van dit voorstel gaan je er niet op vooruit, maar op achteruit. Ook zal jullie koopkracht niet verbeteren

Question Title

* 2. Geef toelichting op je antwoord

Volgende velden zijn niet verplicht. Wij stellen het wel op prijs als je deze invult zodat wij je verder kunnen informeren en betrekken bij deze cao onderhandeling.

Question Title

* 3. Wat zijn jou gegevens ?

Question Title

* 4. Ben je lid van een vakbond?

T