STEM MEE OVER DE VOORSTELLEN VOOR DE NIEUWE CAO METAAL & TECHNIEK!

De onderhandelaars van FNV Metaal gaan voor jou onderhandelen over een nieuwe cao. De voorstellen voor de nieuwe cao zijn tot stand gekomen na een raadpleging van werknemers in de Metaal & Techniek. Nu is het woord aan jou als lid. Met deze enquête willen we van je weten wat je vindt van de voorstellen waarmee we de onderhandelingen in willen gaan.

Beslis mee en geef bij onderstaande punten aan of je het eens of oneens bent met deze voorstellen. Per thema kun je ook aangeven welk punt jij het belangrijkste vindt. Een toelichting op de voorstellen vind je in de cao-krant die je per mail of per post hebt ontvangen. De cao-krant staat ook op fnv.nl/cao-mt.

Stemmen kan tot 1 mei 2021. 
1. Inkomen

Question Title

* A. De lonen worden verhoogd met 5% op jaarbasis

Question Title

* B. Extra koopkrachtverbetering van mensen met een laag inkomen is hard nodig: het minimale bruto uurloon in de sector moet worden verhoogd naar ten minste 14 euro bruto

Question Title

* C. Beloning van jongeren baseren op hun functie en werkervaring, niet op leeftijd: stelsel van lage jeugdlonen verder afschaffen

Question Title

* D. De vergoeding voor consignatiediensten moet verhoogd worden

Question Title

* E. Een fatsoenlijke thuiswerkvergoeding

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Inkomen” vind ik:

2. Werktijden

Question Title

* A. Begrenzing van de totale werk- en reistijden (inclusief overwerk) tot maximaal 45 uur per week

Question Title

* B. Reistijd naar en van karweiwerk is werktijd

Question Title

* C. Meer zeggenschap van werknemers over hun werktijden en daarmee hun vrije tijd

Question Title

* D. Consignatie- en beschikbaarheidsdiensten maximeren tot twee diensten per maand

Question Title

* E. Twee vakantiedagen erbij, dus van 25 naar 27 vakantiedagen in de cao

Question Title

* F. Geen verplichting tot consignatie vanaf 55 jaar

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Inkomen” vind ik:

3. Eerder stoppen met werken, zware beroepen-regeling

Question Title

* A. Alle werknemers die onder de cao vallen, krijgen vanaf 01-01-2022 drie jaar voor hun AOW-datum een regeling aangeboden: per jaar een bruto bedrag dat netto gelijk is aan de netto AOW-uitkering

Question Title

* B. Werknemers mogen het fiscale maximum aan vrije dagen opbouwen

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Eerder stoppen met werken, zware beroepen-regeling” vind ik:

4. Generatiepact, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling

Question Title

* A. Recht op het generatiepact vanaf 60 jaar voor de variant 70/85/100

Question Title

* B. De huidige voorwaarde dat deelname aan het generatiepact slechts mag als werknemers hun verlofstuwmeren hebben afgebouwd tot ten minste 296 uur moet vervallen

Question Title

* C. Voortzetten project Loonbaancoaches en Duurzame inzetbaarheid

Question Title

* D. Opleidingsvouchers voor werknemers

Question Title

* E. Bedrijfsscholen oprichten en uitbreiden

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Eerder stoppen met werken, zware beroepen-regeling” vind ik:

5. Arbeid en Zorg

Question Title

* A. Betere verlofmogelijkheden, waaronder betaald ouderschapsverlof

Question Title

* B. Betaald mantelzorgverlof

Question Title

* C. Deeltijdwerken mogelijk maken in de praktijk

Question Title

* D. Meer mogelijkheden om thuis te werken

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Arbeid en Zorg” vind ik:

6. Flex en Zekerheid

Question Title

* A. Doorstroom van flexwerkers naar vast werk vergroten. Flexkrachten die langer dan negen maanden werken op een vaste functie, krijgen een vast contract

Question Title

* B. Flexwerkers behoren dezelfde arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk te krijgen als hun collega’s met een vast contract

Question Title

* Het belangrijkste punt van “Arbeid en Zorg” vind ik:

7. Overig

Question Title

* Bescherming van de rechtspositie van kaderleden van de vakbond

Question Title

* Je gegevens

Question Title

* Wil je via e-mail op de hoogte gehouden worden van de cao-onderhandelingen, vermeld dan je e-mailadres.

T