Inleiding

Voor u ligt de vragenlijst ‘Barometer Compliance Officers 2017'. Deze vragenlijst wordt in samenwerking met de Vereniging van Compliance Officers, Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page, Career Guide en het Nederlands Compliance Instituut uitgezet onder haar netwerk in Nederland.

De vragenlijst is onderdeel van een groter onderzoek met als doel om een betere stand van zaken te krijgen binnen het werk van Compliance Officers en de compliance activiteiten. Bent u formeel geen Compliance Officer, maar voert u wél compliance activiteiten uit, vult u vooral de vragenlijst in!

In deze vragenlijst komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, die met name gaan over zelfonderzoek. Hoe waardeert u bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke eigenschappen, hoe waardeert u de ondersteuning binnen uw organisatie en hoe effectief vindt u het compliance programma binnen uw organisatie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sjoerd Hogenbirk, organisatieadviseur bij House of Performance. Hij is bezig met zijn promotieonderzoek naar Innovatie en Compliance aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dit onderzoek wordt voor zijn promotie gebruikt.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden er meerdere artikelen en bijeenkomsten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld een White Paper i.s.m. het Risk & Compliance Platform Europe, net als vorig jaar. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd i.s.m. de betrokken partners en zullen verdere publicaties volgen.

Enkele aandachtspunten

→ Deze vragenlijst gaat over uw mening en heeft dus een individueel karakter. Vul daarom de vragenlijst op een rustig moment in, zorg dat u niet gestoord kunt worden.

→ U kunt bijdragen aan dit onderzoek door in 15 minuten de bijgaande vragenlijst in te vullen. De survey staat open van 10 oktober tot 31 december.

→ De door u verstrekte informatie wordt anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen mijn onderzoeksassistent en ik krijgen uw gegevens te zien. U hoeft overigens nergens uw naam in te vullen. Alleen als u direct artikelen en resultaten wilt ontvangen of mee wilt werken aan vervolgonderzoek, kunt u aan het einde van de vragenlijst uw emailadres invullen – dat wordt zeer gewaardeerd!  

→ In deze vragenlijst zijn ook definities opgenomen van wat ik versta onder een Compliance Programma. Niet elke organisatie heeft een écht programma voor compliance, maar onderneemt wel compliance activiteiten, dat is ook goed. Neem daarom altijd het Compliance Programma of compliance activiteiten van uw organisatie in gedachten.

→ Als u vragen heeft tijdens het invullen van deze vragenlijst, kunt u telefonisch (06-15954171) of per e-mail (s.hogenbirk@hofp.nl) contact opnemen met mij of mijn onderzoeksassistent Christophe Gillis – c.gillis@hofp.nl of telefonisch via 030-2393360.

Hartelijke dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hogenbirk

T