Screen Reader Mode Icon
Graag vragen wij je medewerking aan een kort onderzoek naar uitdagingen en sterke punten van besturen van verenigingen, stichtingen en bewoners- en burgerinitiatieven. Waar zou je als bestuur beter in willen worden en waarin vind je je eigen bestuur al sterk genoeg? Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de vragen die spelen en de aanwezige kennis, kunde en ervaring in kaart brengen. Laat de vragenlijst gerust invullen door al je bestuursleden.

Twee korte leesaanwijzingen:
  1. Verenigingen, stichtingen én/of burgerinitiatieven noemen we alledrie 'vrijwilligersorganisaties'.
  2. Waar we het hebben over besturen, bedoelen we ook trekkers van initiatieven zonder rechtspersoon.
Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

Question Title

* 1. De vrijwilligersorganisatie (waar ik het meest actief ben) is een...

Question Title

* 2. In hoeveel vrijwilligersorganisaties ben je actief?

Question Title

* 3. De vrijwilligersorganisatie(s) waar ik het meest actief ben, is of zijn actief in de volgende sector(en): (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Wat is jouw rol binnen jouw vrijwilligersorganisatie(s)? Ik...  (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Zou je het leuk en nuttig vinden om:
  • kennis en ervaring met andere bestuurders te delen?
  • samen met andere bestuurders en experts mee te denken over een goed ondersteuningsaanbod voor besturen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Hoe kunnen we je bereiken?

Question Title

* 7. Geef aan op welke onderwerpen jouw bestuur (of besturen) naar jouw gevoel een uitdaging ervaart of juist succesvol is.
Let op! Je moet op minimaal één onderwerp iets aanvinken, maar liefst doe je dat bij alle onderwerpen.

  Dit gaat goed Is niet eenvoudig Hier lopen we op vast
Vrijwilligersmanagement
Toepassen wet- en regelgeving
Beleid maken
Vernieuwing en ontwikkeling organisatieactiviteiten
Kwaliteit activiteiten
Deskundigheid vrijwilligers
Financiële huishouding en verantwoording
Fondsenwerving
Communicatie
Werven leden
Werven vrijwilligers
Samenstelling bestuur
Verjonging
Sociale en fysieke veiligheid
Werkwijze bestuur
Samenwerking met anderen
Werven bestuursleden
Verzekeringen

Question Title

* 8. Hoeveel vrijwilligers kom je tekort op onderstaande onderwerpen?
Bij geen tekort, voer een 0 in.
Ben je actief bij meer organisaties? Tel dan op.

Question Title

* 9. Als je als bestuur(slid) advies nodig hebt, waar zou je dat dan willen halen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Op welke onderwerpen wil je eventueel nu advies of hulp krijgen of geven?

  Krijgen Geven
Accommodatie
Communicatie
Financiën
ICT
Management & besturen
Sociale veiligheid (voorkomen grensoverschrijdend gedrag)
Sponsoring & fondsenwerving
Vrijwilligerscoördinatie
Vrijwilligers werven
Wet- & regelgeving
Verzekeringen
Projectleiding
Organisatie van evenementen

Question Title

* 11. Heb je weet van activiteiten, samenwerkingen of projecten waar anderen van kunnen leren?

Question Title

* 12. Ervaart jouw bestuur (of besturen) één of meerdere van onderstaande drempels om hulp van buiten de organisatie in te zetten?

  Niet Een beetje Veel
Collega-bestuursleden die denken dat alles goed gaat
Angst voor verandering    
Kost te veel tijd 
Geen vertrouwen in onbekenden    
We houden problemen liever binnen de organisatie    
We weten niet waar we hulp kunnen krijgen
Omvang van je organisatie(s)

Graag willen we een indruk van de omvang van de organisatie waar je het meest actief bent.
Is de vraag niet van toepassing? Vul dan een 0 in.

Question Title

* 13. Hoeveel vrijwilligers heeft je vrijwilligersorganisatie?

Question Title

* 14. Hoeveel betaalde medewerkers heeft je vrijwilligersorganisatie?

Question Title

* 15. Hoeveel leden heeft je vrijwilligersorganisatie?

Question Title

* 16. Hoeveel bezoekers, klanten of cliënten heeft je vrijwilligersorganisatie?

0 van 16 beantwoord
 

T