Beste lezer van de nieuwsbrief Knooppunt Ketenzorg/ NZLO,

Al enige tijd ontvangt u onze nieuwsbrief. Hiermee informeren wij u en onder andere eerstlijns zorgverleners over lopende zaken die te maken hebben met ketenzorg in de regio Zuid-Holland Noord.

We zien een toename in het aantal lezers en we willen iedereen zo goed mogelijk bedienen. Daarom horen we graag wat u waardeert en wat eventueel beter kan. Dus beantwoord snel deze vragen (dat kost ongeveer 5 minuten), dan kunnen wij de nieuwsbrief nog meer toeschrijven op uw behoeften.

Question Title

* 1. Kent u de nieuwsbrief van Knooppunt Ketenzorg/NZLO?

Question Title

* 2. U bent geabonneerd op de nieuwsbrief; waarom bent u lid geworden?

Question Title

* 3. Hoe kent u de nieuwsbrief?

Question Title

* 4. Herkent u de nieuwsbrief? Bekijk hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief Knooppunt Ketenzorg/NZLO - september 2020

Question Title

* 5. Welk cijfer (van 0-10) geeft u de nieuwsbrief in het algemeen? Zet de schuifregelaar op de voor u wenselijke plaats. Hierbij is 0 zeer slecht en 10 uitermate goed.

0 5 10
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Wat spreekt u aan in de nieuwsbrief? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 7. Wat zou u minder willen zien in de nieuwsbrief? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 8. Klikt u in de nieuwsbrief door naar de artikelen op de website

Question Title

* 9. Welke tip of suggestie heeft u voor de nieuwsbrief?

Question Title

* 10. Wat vindt u van de frequentie (5 keer per jaar)

Question Title

* 11. Wat vindt u van de uitstraling van de nieuwsbrief (meerdere antwoorden mogelijk).

  Helemaal niet mee eens Oneens Neutraal Eens Helemaal mee eens
Fris
Overzichtelijk
Prettig leesbaar
Aansprekend
Tot slot...

Question Title

* 12. Bij wat voor een soort organisatie werkt u?

Question Title

* 13. Wat is uw functie?

Einde enquête, hartelijk dank voor het invullen u helpt ons hiermee de dienstverlening verder aan te scherpen. 
0 van 13 beantwoord
 

T