Enquête modelovereenkomst TVCN

FNV Zelfstandigen wil met bijgaande enquête inventariseren welke bezwaren er zijn tegen de modelovereenkomst van TVCN .

Dit initiatief is besproken met de tolken en vertalers die aanwezig waren  op de FNV bijeenkomst van 14 december 2017.

Geef a.u.b. in deze enquête aan welke punten u wel of niet bezwaarlijk vindt in de modelovereenkomst van TVCN die zij Tolken en Vertalers verplicht te tekenen. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt bij het opstellen van eigen modelovereenkomsten ten behoeve van het werken via bemiddelaars.

T