Screen Reader Mode Icon
Sinds de invoering van de Wmcz-2018 zijn veel zorgorganisaties en (centrale) cliëntenraden bezig met het (her)inrichten van de cliëntenmedezeggenschap. Bij NCZ krijgen we hier veel vragen en signalen over. Om ons aanbod en onze belangenbehartiging bij politiek en overheid beter te kunnen toespitsen op de behoeften uit het veld, doen wij onderzoek naar het functioneren van de cliënten medezeggenschap in Nederland. Hoe is deze bij u georganiseerd? Waarom juist op deze manier? En vooral, leidt deze manier tot daadwerkelijke invloed vanuit het cliëntenperspectief op belangrijk beleid en besluit? Door het invullen van de vragen werkt u niet alleen mee aan een belangrijk onderzoek, maar krijgt u ook een goed beeld van het functioneren van uw eigen cliëntenraad. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Vriendelijke groeten, Marika Biacsics, directeur NCZ    

Question Title

* 1. In welke zorgsector(en) bent u actief?

Question Title

* 2. Uit hoeveel leden bestaat uw cliëntenraad?

Question Title

* 3. Is uw cliëntenraad representatief voor de patiënten doelgroep(en) van de zorginstelling? Hoeveel sterren geeft u? (0 is helemaal niet en 5 is helemaal)

Question Title

* 4. Inventariseert uw cliëntenraad regelmatig de wensen en behoeften van de achterban? Hoeveel sterren geeft u?

Question Title

* 5. Hoe verloopt de samenwerking en de communicatie tussen uw cliëntenraad en het bestuur/locatiemanagement?

Question Title

* 6. Werkt uw cliëntenraad met een eigen jaarplan en werkplan?

Question Title

* 7. Heeft uw cliëntenraad de beschikking over een eigen (scholings)budget?

Question Title

* 8. Heeft uw cliëntenraad professionele, onafhankelijke ondersteuning ( een Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraad Ondersteuner, Coach Cliëntenraad e.d.) 

Question Title

* 9. Heeft uw cliëntenraad voldoende ondersteuning, training, coaching om goed te kunnen functioneren?

Question Title

* 10. Is de medezeggenschapsregeling al opgesteld en door uw cliëntenraad (mede) ondertekend?

Question Title

* 11. Heeft uw cliëntenraad invloed op de onderwerpen op de overlegagenda voor het overleg met de bestuurder of de locatiemanager?

Question Title

* 12. Heeft uw cliëntenraad, sinds de invoering van de Wmcz-2018 al gebruik gemaakt van het Instemmingsrecht?  

Question Title

* 13. De belangrijkste vraag: In hoeverre leidt het werk van uw cliëntenraad (overleggen, deelnemen aan commissies, adviezen formuleren etc.) tot daadwerkelijke invloed op het beleid en op besluiten?  Kunt u dit toelichten en/of hier voorbeelden van geven? 

Question Title

* 14. Optioneel: Welke trends en ontwikkelingen bespeurt u ten aanzien van de medezeggenschap? Wat betekenen deze ontwikkelingen in uw ogen voor de wijze waarop de medezeggenschap is geregeld?

Question Title

* 15. Heeft u nog opmerkingen of punten die u naar voren wilt brengen? Suggesties voor andere zorginstellingen/cliëntenraden (die opvallend zijn) ten behoeve van het onderzoek?

0 van 15 beantwoord
 

T