Penicilline allergie wordt zeer frequent gerapporteerd en leidt vaak tot vermijden van alle types beta-lactam antibiotica (en keuze voor een suboptimaal antibioticum) waar dit meestal niet nodig is. Om dit zoveel mogelijk te vermijden werd onderstaand beleid opgesteld gebaseerd op de meest recente kennis omtrent antibiotica allergie.

Het beleid werd goedgekeurd door de GZA medische raad en de GZA antibioticatherapie beleidsgroep en is binnen GZA de richtlijn voor uitwerken van penicilline allergie en toedienen van verwante antibiotica.

Question Title

* 1. Om welk antibioticum gaat het?

Overzicht van penicilline-antibiotica
  • amoxicilline
  • amoxicilline-clavulaanzuur
  • ampicilline
  • flucloxacilline
  • oxacilline
  • penicilline G (benzylpenicilline)
  • penicilline V (fenoxymethylpenicilline)
  • piperacilline-tazobactam
  • temocilline

T