Question Title

* 1. Wanneer gaat de nieuwe wet inburgering in?

Question Title

* 2. In 2018 vroegen 20.353 vluchtelingen asiel aan in Nederland.
Uit welke landen kwamen de meeste aanvragen?

Question Title

* 3. Wanneer mag een statushouder, volgens de nieuwe inburgeringswet, vrijwilligerswerk / werk gaan doen?

Question Title

* 4. Wie bepaalt momenteel waar & hoeveel vluchtelingen er gehuisvest worden?

Question Title

* 5. Gemeenten gaan nú al aan de gang met tijdelijk beleid om de huidige inburgeraars te ondersteunen en de overgang naar de nieuwe wet soepel te laten verlopen. 
Hoeveel extra budget is er daarvoor in 2019 en 2020 beschikbaar gemaakt?

Question Title

* 6. Wat is waar? In 2021 wordt:

Question Title

* 7. Wat wordt vanaf 2021 de nieuwe Taaleis?

Question Title

* 8. In de nieuwe inburgeringswet gaat de gemeente voor iedere inburgeraar een
persoonlijk plan maken; hoe heet dit?

Question Title

* 9. Er komt naast de leerroutes ook een trajectmogelijkheid;
wat is de naam hiervan?

Question Title

* 10. Werkt de gezinsaanpak laaggeletterden ook voor vluchtelingen?

Question Title

* 11. Digisterker is, in samenwerking met partners, in te zetten voor:

Question Title

* 12. Hoelang is op dit moment de gemiddelde wachttijd voordat vluchtelingen een asielaanvraag kunnen doen?

Question Title

* 13. Zijn de meeste gemeenten al klaar voor het nieuwe beleid?

Question Title

* 14. Indien je vragen hebt over 'inburgering en de bibliotheek' neem dan contact op met basisvaardigheden@probiblio.nl.

0 van 14 beantwoord
 

T