Binnen het programma COVID-19 en werk maken we een overzicht van wat op dit moment beschikbaar is aan online informatie rond COVID-19 en werk voor zzp’ers, werknemers, werkgevers, arbozorgprofessionals en zorgverleners. Het gaat daarbij om informatie die bijdraagt aan kunnen blijven werken met langdurige coronaklachten.

Ook maken we een overzicht van tools die specifiek gericht zijn op COVID-19 en werk. Als er weinig voorhanden is, dan vermelden we tools die ook geschikt kunnen zijn voor aan het werk kunnen blijven met long covid klachten. Deze staan bij ‘overig’ vermeld. Het dienen dan wel tools te zijn die voor meer chronische aandoeningen gelden, of aandoeningen die vergelijkbaar klachten geven die specifiek zijn voor COVID-19.

Wil je ons helpen met het meer compleet maken van het overzicht van online informatie en tools door onderstaande 3 vragen invullen? Alvast hartelijk dank!

T