1. Welkom

Page1 / 7
 
14% of survey complete.
Quick scan. Trends inhuur 2021-2022 
 
 
We hopen allemaal dat we in dit jaar COVID-19 achter ons kunnen laten. Maar de (economische) effecten van die crisis zullen nog lang doorklinken. 
 
Wat betekent dat ten aanzien van het inhuren van extern personeel? Is er minder of juist meer behoefte aan wendbaarheid? Pakken organisaties - beleidsmatig - gewoon de draad weer op? Hoe staat het met trends als direct sourcing, digitalisering van inhuur, goed opdrachtgeverschap?  Komt de schaarste naar personeel weer even hard terug?  
 
ZiPconomy start een korte quickscan onder jullie als opdrachtgevers van extern personeel. Uitkomsten die we jullie later graag weer teruggeven, als input en inspiratie voor het maken van nieuwe of opgefriste plannen. 
 
Uitkomsten van dit onderzoek zullen onder andere op donderdag 11 februari (10:00 uur) worden besproken tijdens de ZiPconomy/Werf& WebinarWeek en zullen later natuurlijk ook op de website van ZiPconomy verschijnen. 
 
Vooraf: 
 
  • De onderzoeksvraag beperkt zich uitsluitend tot het segment ‘interim professionals’. Dat wil zeggen opdrachten voor tijdelijke professionals (zelfstandig, detachering) op minimaal hbo-niveau.  
  • Deze vragenlijst is uitsluitend voor (feitelijke) opdrachtgevers, dus niet voor dienstverleners als bemiddelaars, MSP of brokers. 
  • Vertrouwelijkheid: uw antwoorden zijn strikt anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Individuele antwoorden worden op geen enkele wijze gedeeld met anderen noch gepubliceerd of anderszins gebruikt in een rapportage.
 
Dank voor je deelname, 

Hugo-Jan Ruts
ZiPconomy

T