Screen Reader Mode Icon
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft Significant de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het aantal en de waarde van aanbestedingen in Nederland. Ook de mkb-deelname binnen aanbestedingen wordt onderzocht. Het onderzoek omvat zowel aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. EZK gebruikt de resultaten uit het onderzoek ter ondersteuning van toekomstig beleid op aanbestedingsgebied en voor de invulling van een rapportage aan de Europese Commissie op grond van de Europese richtlijn (2014/24/EU, artikel 83 en 85). Alle EU-lidstaten rapporteren in 2021 over een aantal aspecten rondom de aanbestedingspraktijk.

Hieronder volgen een aantal vragen over het aantal en de waarde van aanbestedingen bij mkb-partijen, gevolgd door enkele vragen over de verdeling van uw aanbestedingen onder en boven de Europese drempelwaarde. U kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 8 januari 2021.

Heeft u vragen over de enquête? Stel deze via inkoopvolumeNL@significant.nl. 
Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

Question Title

* 1. Naam en e-mailadres

Question Title

* 2. Wat is de naam van uw organisatie?

Hierna volgen een aantal vragen over de deelname van het mkb aan uw aanbestedingen. Wij gaan uit van de CBS-definitie van het mkb. Dit zijn bedrijven met 1 tot 250 medewerkers in dienst.

Het onderzoek betreft alle inkopen binnen de reikwijdte van de aanbestedingsregels waarvoor u een externe factuur heeft ontvangen die voldoen aan de definitie van werken, leveringen of diensten. Met inkoopvolume doelen wij op de daadwerkelijke inkoopuitgaven in een jaar.

Question Title

* 4. Wij vragen inzicht in de volgende cijfers:
- Het aantal mkb-aanbieders dat u in een jaar heeft gecontracteerd.
- Het inkoopvolume van uw organisatie.
- Het aantal aanbestedingen boven en onder de Europese aanbestedingsgrens.

Kunt u voor deze vragen onderscheid maken tussen werken, leveringen en diensten?

Question Title

* 5. Voor dit onderzoek hanteren we de CBS-definitie van het mkb. Komt deze overeen met de definitie die u hanteert binnen uw organisatie?

0 van 37 beantwoord
 

T