Met de inventarisatie zelforganisatie ontstaat een beeld over in hoeverre er binnen de organisatie duidelijkheid en gezamenlijke visie bestaat over de doelstelling, randvoorwaarden, fase organisatieontwikkeling, cultuurkenmerken, leiderschap, invloed/rol bestuurder in relatie tot zelforganisatie. 

Deze vragenlijst geeft inzicht in de opzet van de inventarisatie en kan op individueel niveau worden ingevuld.  De resultaten worden vervolgens met u besproken. Voor toepassing binnen het geheel van uw organisatie stemmen wij deze inventarisatie graag specifiek af op uw situatie.
Page1 / 11
 
9% of survey complete.

T