Welke kansen voor zon en wind zie jij?

Question Title

Afbeelding
In de Regionale Energie Strategie (RES1.0) bepalen we met z’n allen hoeveel duurzame energie uit wind en zon we in 2030 in Fryslân op land willen opwekken. Zo wordt Fryslân schoner en duurzamer.

De ambities van zowel overheden als maatschappelijke organisaties gaan verder dan wat nu al gerealiseerd is en/of vergunning heeft verkregen. Er is zoveel meer mogelijk in Fryslân!

Een belangrijk aspect bij plannen en projecten voor grootschalige energieopwekking is waar we dit willen doen. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig! Jij als Fries kent de provincie natuurlijk als geen ander!

Welke kansen voor opwek uit zon en wind zie jij? En waar bevinden deze kansen zich? Geef ze aan ons door en wij zetten ze op de KansenKaart! Deze KansenKaart geeft ons inspiratie en input en zal gebruikt worden bij de verdere invulling van de Regionale Energie Strategie.

Onder de inzendingen verloten we 2x een Waka-Waka Powerbank/Lamp op zonne-energie!

T