Regels gezond en veilig werken in de kappersbranche

A. Introductie

U hoeft bij de meeste vragen slechts één hokje aan te vinken. Alleen bij de vragen waar staat <Meerdere antwoorden mogelijk> kunt u meerdere hokjes aanvinken. Heeft u vragen, bel dan tijdens kantooruren naar Sigrid Zeeman of Marlies van de Bunt van Bureau Bartels, telefoonnummer 033 - 479 20 20.

T