Wij heten u hartelijk welkom !

Beste deelnemer,

Urineweginfecties kunnen voorkomen worden.
Artsen, verpleegkundigen en verzorgend personeel kunnen elk hun steentje bijdragen!

Deze anonieme bevraging stelt u in staat uw kennis mbt de preventie van urineweginfecties (UWI) te testen en omvat 6 verschillende aspecten, namelijk: 1) de diagnostiek, 2) de indicaties, 3) de materiaalkeuze, 4) de plaatsing van een urethrale katheter, 5) de zorg bij aanwezigheid van een urethrale katheter, en 6) de zorg bij het verwijderen van een urethale verblijfskatheter.

Deze bevraging omvat een set van stellingen alwaar u juist of fout moet op antwoorden. Na ieder antwoord krijgt u de meest geüpdatet informatie aangaande de verschillende aspecten mbt de preventie van een UWI. Alle geïntegreerde informatie is gebaseerd op de recent gepubliceerde richtlijn van de hoge gezondheidsraad: "Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening (HGR 8889) (Juli 2017): https://www.health.belgium.be/nl/advies-8889-urineweginfecties

De bevraging duurt ongeveer 30 minuten. 
Deze bevraging wordt ingevuld mbv een weblink (niet gelinkt aan een email adres) en is daarom volledig anoniem; uw naam kan niet achterhaald worden. Mogen wij u echter verzoeken enkele algemene vragen in te vullen die ons een idee zullen geven in welke instelling en op welke dienst u werkt. De bedoeling is om verantwoordelijken van bv een ziekenhuis (bv ziekenhuishygiënist) een feedback te geven op ziekenhuisniveau zoals het aantal personen die de bevraging heeft ingevuld en waar ze werken (bv medische dienst).
Opgelet, u kan niet terugkeren naar een eerder ingevulde vraag. Verder zal u de bevraging in één keer moeten doorlopen want als u uitlogt kan u niet teruggaan naar uw reeds geregistreerde antwoorden én kan u ook geen feedback rapport bewaren. Dit is eigen aan een anonieme weblink.

Enkel en alleen als u de bevraging helemaal doorloopt en definitief afsluit, krijgt u vervolgens de gelegenheid om een feedback rapport te bewaren als webpagina op uw computer. Dit rapport geeft een overzicht van alle vragen, uw score én alle bijkomende informatie die de stelling verder verduidelijkt.

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw tijd en energie om uw kennis mbt de preventie van UWI te testen en hopen dat ze u helpt bij het optimaliseren van uw zorg om een UWI te voorkomen.

Bij vragen kan u terecht bij ann.versporten@health.belgium.be of bapcoc@health.belgium.be

Met vriendelijke groeten,

Vanwege de UTI werkgroep van BAPCOC
 
2% of survey complete.

T