Formuleer uw klacht

Beste gast,

Ik nodig je uit om je klacht aan ons te melden. Door het verzenden van dit formulier komt uw klacht bij mij en de onthaalverantwoordelijke terecht. Samen zullen we een oplossing zoeken voor uw klacht en u een antwoord formuleren.

Ik garandeer u dat elke klacht op een gestructureerde manier geregistreerd en behandeld wordt. U mag een eerste feedback verwachten uiterlijk 7 dagen na de melding van de klacht.

Met vriendelijke groeten,

Bram Vermeiren
DirecteurQuestion Title

* Datum van de melding

Datum

Question Title

* Omschrijving van mijn klacht

Question Title

* We nemen contact op met u

Question Title

* Als u een voorkeur heeft hoe we contact met u opnemen, dan kan u dat hieronder aangeven.

T